Navigace

Obsah

Poplatky ze psů se řídí obecně závaznou vyhláškou obce Slepotice č. 1/2009 viz. příloha. Poplatky ze psů se vybírají každý rok v měsíci lednu. Poplatek z každého psa činí 100,- Kč/rok. Od poplatků jsou osvobozeny osoby žijící v osadách Lipec, Bělešovice, Nové Holešovice a Jiříčko.

 

Vyhláška č. 12/2012 - poplatky ze psů

 

Poplatky ze psů