Navigace

Obsah

Kalendář svozu komunálního odpadu ke stažení:

Harmonogram svozu komunálního odpadu

Odpad - kam s ním, kam ho vyhodit

Obec Slepotice - sběrné místo za kulturním domem. Kontejner na plasty, sklo, papír, bioodpad, textil, kovy, jedlé tuky a oleje.

Osady Lipec, Bělešovice, Nové Holešovice - kontejner na plasty a sklo.