Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané, vzhledem k výskytu ptačí chřipky vysoce patogenní aviární influenzy H5N8 ve Slepoticích budou provedena tato opatření:

1/ Do pátku 21. 2. 2020 bude pověřenými osobami proveden u všech chovatelů soupis chovaných opeřenců, všichni chovatelé jsou povinni nahlásit počet kusů.

2/ Všichni chovatelé jsou do odvolání povinni držet chov v uzavřeném prostoru.

3/ Vejce z domácího chovu mohou do odvolání být spotřebována pouze v domácnosti chovatele.

4/ V případě úhynu jakéhokoliv opeřence je nutno tuto skutečnost neprodleně hlásit na OÚ nebo na krajskou veterinární správu. Uhynulé zvíře je nutné odděleně uložit do příchodu veterinární služby do igelitového pytle nebo dovést za KD do popelnice na uhynulé ptactvo.

5/ Odvolání tohoto krizového stavu bude oficiálně oznámeno.

6/ Práce složek integrovaného záchranného systému bude v naší obci minimálně do čtvrtka 20.2. 2020. V době likvidace drůbeže v Morasu bude úplně uzavřena komunikace od křižovatky směr Turov (místní občané bydlící směrem na Turov mají volný průjezd).

7) Likvidace bude probíhat 24 hodin denně.

 

Platí pro všechny naše obce.

Jana Bořková, starostka obce

20.2. 2020 v 18 hodin ukončena činnost IZS.

Za KD Slepotice umístěna popelnice na uhynulé ptáky.

Vyvěšeny informace pro občany, Provedeno hlášení obecním rozhlasem

Nařízení státní veterinární zprávy k ptačí chřipce viz. odkaz níže
e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah173_3.pdf&original=147_SVS_2020_022272_E_narizeni.pdf

Na základě nařízených opatření bude probíhat sčítání všech létavých ptáků v domácnostech v okruhu 3 km kolem Slepotic. Sčítání proběhne v úterý a ve středu. Ze zákona je každý povinen nahlásit počty.

Popelnice na uhynulé ptactvo za KD Slepotice

popelnice na uhynulé ptáky

Dětský karneval plánovaný na 22.2. 2020 se z důvodu momořádné události v katastru obce Slepotice přesouvá na 14.3. 2020. Děkujeme za pochopení.

Změna termínu.

 

     Pozvánka na ples Svazku obcí  Loučná.             

Pozvánka

Pozvánka na Vladimíra Hrona  do Moravan.

Pozvánka

Každou středu na OÚ Slepotice se  bude vybírat poplatek za popelnice v době od 17-19 hodin. Poplatek je stejný jako v roce 2019. Termín do 26.2. 2020.

120 lt - 1x za měsíc - 750,- Kč

120 lt - 2x za měsíc - 1 250,-Kč

240 lt - 2 za měsíc - 2 100,- Kč

 

Zároveń bude vybírán poplatek za psy.

Popelnice

Od ledna 2020 je za KD Slepotice umístěn kontejner na kuchyňské oleje a tuky. Tyto oleje a tuky je potřeba vhazovat v uzavřených plastových nádobách (PET lahvích). Udržujte kolem kontejneru pořádek.

KontejnerCo vhazovat do popelnice

Z důvodu mimořádné události se pravidelné zasedání zastupitelstva obce Slepotice dne 19.2. 2020 nekoná.

Zasedání

Plán práce obce Slepotice na rok 2020:

  1. Pokračování opravy plotu a brány u budovy MŠ a DPS Slepotice - podána žádost o dotaci.
  2. Oprava střechy na budově u MŠ a DPS Slepotice.
  3. Výsadba nové třešňové áleje v osadě Lipec - podaná žádost o dotaci.
  4. Výsadba nových stromů po vykácených topolech za rybníčkem ve Slepoticích - dotace.
  5. Příprava projektové dokumentace na nový vodovodní řád v osadách Bělešovice, Lipec a Nové Holešovice - podaná žádost o dotaci.
  6. Úprava zahrady v MŠ Slepotice - dotace.
  7. Příprava vodní nádrže (požární nádrže) na sezónu 2020.
  8. Údržba zeleně v obci.