Plán práce finanční komise na rok 2006

01.12.2006 18:38

 

Plán práce finanční komise na rok 2006

 1. Příprava a vypracování rozpočtu pro rok 2006 pro MŠ Slepotice.
 2. Projednání rozboru hospodaření OÚ za rok 2005.
 3. Příprava a vypracování rozpočtu obce na rok 2006.
 4. Inventarizace majetku obce ke 31. 12. 2005.
 5. Vypracování daňového přiznání právnických osob za rok 2005.
 6. Zpracování rozpočtových a statistických výkazů.
 7. Průběžná kontrola pohledávek a závazků obce.
 8. Čtvrtletní kontrola hospodaření obce v návaznosti na rozpočet obce.
 9. Kontrola účetních dokladů.
 10. Stanovení ceny vstupného na koupaliště.
 11. Uzavření smlouvy na pronájem koupaliště.
 12. Vypracování zprávy o hospodaření na koupališti.
 13. Sledování nových zákonů a jejich uvádění do praxe.
 14. Kontrola hospodaření v MŠ.
 15. Zhodnocení činnosti výboru a příprava plánu na rok 2007.
 16. Příprava inventury za rok 2006.
 17. Schválení změn v rozpočtu v průběhu roku 2006.
 18. Příprava rozpočtu na rok 2007.
 19. Řešení dalších úkolů a záležitostí vyplynulých z hospodaření a činnosti obce.
Zpět
webmaster Martin Vencl