Udělení dekretu k heraldickým znakům obce

23.01.2009 15:38

 

Dne 8. 10. 2003 se paní starostka Marcela Šrámková a předsedkyně finančního výboru paní Naděžda Dodková zúčastnily na půdě parlamentu ČR slavnostního udělování dekretů k heraldickým znakům, o jejichž schválení si obec v minulosti zažádala.

  

Ve znaku obce se nachází rytíř na loďce, což je část erbu pánů ze Slepotic a Sudlic, na modrém podkladě který značí že zde kdysi byla vodní tvrz. Je doplněn třemi mnoholistými růžemi které představují tři osady spadající pod obec. Prapor má stejnou heraldiku na klasickém vlajkovém formátu.

Poznámka: tyto obrázky nejsou určeny pro další grafické zpracování. Pokud by měl někdo zájem o použití znaku obce ke zpracování grafických podkladů nechť se obrátí na Obecní úřad, kde jsou k dispozici soubory větší velikosti i většího rozlišení, pro tyto účely vhodnější.

Zpět
webmaster Martin Vencl