Usnesení ze zasedání č. 1/2012

25.01.2012 09:59

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 25. ledna 2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání
 2. zapisovatele zasedání
 3. ověřovatele zápisu
 4. návrhovou komisi na usnesení
 5. rozpočtovou změnu č. 3
 6. paní Markétu Lukasovou předsedou kulturní komise
 7. rozpočtovou změnu č. 3
 8. hospodaření mateřské školy k 31. 12. 2011
 9. úhradu ztráty hospodaření MŠ z rezervního fondu MŠ
 10. směrnici o cestovních náhradách
 11. dotaci pro SDH Slepotice ve výši 15.000,- Kč

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. zprávu inventarizační komise o provedení inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2011
 2. zprávu o kontrole zdravotního pojištění zaměstnanců
Zpět
webmaster Martin Vencl