Usnesení ze zasedání č. 10/2012

28.11.2012 10:34

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 28. listopadu 2012 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání
 2. zapisovatele zasedání  
 3. ověřovatele zápisu 
 4. návrhovou komisi na usnesení  
 5. návrh rozpočtu na rok 2013  
 6. rozpočtovou změnu č. 4 
 7. hospodaření obce k 30. 9. 2012 
 8. návrh smlouvy s Městem Sezemice o městské policii 
 9. záměr prodat spoluvlastnický podíl obce Slepotice Lesnímu družstvu Vysoké Chvojno s. r. o. v obci Býšť, katastrálním území Bělečko, na pozemkové parcele č. 551 o výměře 6834 m2 vedené jako lesní pozemek – ostatní komunikace 
 10. úhradu občerstvení na akci Adventní betlémský příběh

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. složení inventarizační komise  
 2. zprávu o provedené dílčí kontrole účetnictví obce za rok 2012
Zpět
webmaster Martin Vencl