usnesení ze zasedání č. 10/2013

30.10.2013 00:00

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

   1. program zasedání – všemi hlasy

   2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

   3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy   

   4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

   5. hospodaření obce k 30. 9. 2013 – všemi hlasy        

   6. hospodaření mateřské školy k 30. 9. 2013 – všemi hlasy

   7. výměnu plynového kotle a opravu komínu v mateřské škole –

      všemi hlasy

   8. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na

      pozemek č. 379/8 v k. ú. Slepotice – všemi hlasy

   9. zastřešení vchodu u čp. 106 na náklady majitele objektu -

      všemi hlasy

      

Zpět
webmaster Martin Vencl