Usnesení ze zasedání č. 4/2012

25.04.2012 22:00

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 25. dubna 2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání
 2. zapisovatele zasedání
 3. ověřovatele zápisu
 4. návrhovou komisi na usnesení
 5. hospodaření obce k 31. 3. 2012
 6. rozpočtovou změnu č. 1
 7. navženou směnu pozemků č. 199/1 za č. 689 a č. 98/2 v k. ú. Slepotice za předpokladu souhlasu všech zúčastněných

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. informaci o výstavbě plynovodu do Lipce a Nových Holešovic
 2. informaci o uzavření mateřské školy v době letních prázdnin

Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 1. pana Palatu zajištěním odstranění závad vyplývajících z revize elektroinstalace v mateřské škole
 2. pana Šudrycha provedením oddělení a zateplení schodiště v mateřské škole
Zpět
webmaster Martin Vencl