usnesení ze zasedání č. 3/2015

31.03.2015 15:40

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. program zasedání – všemi hlasy

 2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

 3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy   

 4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

 5. rozpočtovou změnu č. 1 – všemi hlasy

 6. aby starostka obce schvalovala všechny rozpočtové změny obce a

    informovala o nich zastupitele – všemi hlasy

 7. zřízení nové plné moci pro jednatele pana Radomíra Charváta ve

    věcech zastupování všech společníků Lesního družstva Vysoké

    Chvojno ve správních řízeních a k jednání s příslušnými orgány

    ohledně žádosti o dotace - všemi hlasy    

 8. finanční příspěvek ve výši 7.000,- Kč pro Myslivecké sdružení

    Moravany – Slepotice na zalesnění pozemku – čtyřmi hlasy, jeden

    hlas proti, jeden zastupitel navrhoval nižší částku

 9. odprodej části pozemku č. 528/4 v k. ú. Slepotice za

    stanovených podmínek před vydáním záměru – všemi hlasy

10. postup při pronájmu zemědělských pozemků – všemi hlasy

11. výměnu dveří v I. poschodí obecního úřadu v ceně 114.000,- Kč

    - všemi hlasy

12. opravu auta Ford Tranzit za nabídnutou cenu 57.220,- Kč – pěti

    hlasy, jeden zastupitel se zdržel hlasování

        

   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

    1. informaci o finančních možnostech při přístavbě mateřské školy

    2. nabídky na pronájem zemědělských pozemků

    3. zprávu o přezkumu zemědělských pozemků

    4. zprávu o pracovnících z úřadu práce

 

      Obecní zastupitelstvo neschvaluje:

 1. navýšení odměn za výkon funkce členům zastupitelstev podle

    novely nařízení č. 37/2003 Sb.

Zpět
webmaster Martin Vencl