usnesení ze zasedání č. 3/2016

22.03.2016 08:29

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

  1. program zasedání – všemi hlasy

  2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

  3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy

  4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

  5. prodej pozemkové parcely 560/4 o výměře 330 m2 v k. ú. Lipec - všemi hlasy

  6. prodej pozemkové parcely č. 151/12 o výměře 300 m2 v katastrálním území Slepotice – všemi hlasy

  7. pokácení stromu na pozemkové parcele č. 152 v k. ú. Slepotice –

všemi hlasy

  1. pokácení 3 ks stromů v čp. 45 v k. ú. Slepotice – všemi hlasy

  2. pokácení stromu v čp. 68 v k. ú. Slepotice – všemi hlasy

  3. opravy komunikací v osadě Lipec a Bělešovice všemi hlasy

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1. informaci předsedkyně kulturní komise

 

 

 

Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 

1. pana Čermáka a pana Kňavu výběrem zhotovitele na opravu komunikací

 

rozpočtových nákladů na opravu a přestavbu MŠ

Zpět
webmaster Martin Vencl