usnesení ze zasedání č. 6/2015

23.06.2015 08:01

 

 

    Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. program zasedání – všemi hlasy

 2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

 3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy    

 4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

 5. rozpočtovou změnu č. 2 – všemi hlasy

 6. plán práce zastupitelstva na II. pololetí roku 2015 – všemi

    hlasy

 7. závěrečný účet Svazku obcí Loučná za rok 2014 – všemi hlasy

 8. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s Krajskou knihovnou

    v Pardubicích – všemi hlasy

 9. smlouvu o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova na opravu

    budovy kulturního domu – všemi hlasy

10. pronájem obecních zemědělských pozemků novému nájemci od 1. 10.

    2016 – třemi hlasy

11. bezplatný pronájem části pozemků č. 21/2 a 29/4 v k. ú.

    Bělešovice majiteli nemovitosti čp. 3 za stanovených podmínek –

    všemi hlasy

12. odborný ořez 9 ks obecních lip firmou Křivka

13. rekonstrukci kuchyňky a výměnu dlažby na chodbě OÚ

 

 

    Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

               1. petici občanů proti instalaci kamerového systému v obci

       2. informaci o provedených stavebních úpravách v KD a výměně dveří

       3. změnu parkovacího místa pro majitelé čp. 59 Slepotice

  

 

Zpět
webmaster Martin Vencl