usnesení ze zasedání č. 7/2013

31.07.2013 00:00

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

   1. program zasedání – všemi hlasy

   2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

   3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy   

   4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

   5. hospodaření obce k 30. 6. 2013 – všemi hlasy

   6. smlouvu pro posktnutí dotace v rámci POV na rok 2013 – všemi

      hlasy

   7. návrh žádosti pro poskytnutí dotace v rámci POV na rok 2014 –

      všemi hlasy

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

   1. stížnost manželů Vavřinových

Zpět
webmaster Martin Vencl