usnesení ze zasedání č. 8/2013

28.08.2013 00:00

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

   1. program zasedání – všemi hlasy

   2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

   3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy   

   4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

   5. žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na opravu

      ústředního topení v mateřské škole Slepotice – všemi hlasy

   6. prodej vytěženého dřeva za cenu 8.000,- Kč – všemi hlasy 

     

 

      Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

   1. hospodaření mateřské školy k 30. 6. 2013             

 

        

 Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 

        1. paní Bořkovou jednáním s Českou pojišťovnou ohledně úpravy

           pojistné smlouvy na odpovědnost za škody způsobené stromy na

           obecních pozemcích a pojišťovnou Kooperativa – všemi hlasy

       

 

      Obecní zastupitelstvo bere neschvaluje:

 

   1. odprodej mulčovače – všemi hlasy            

Zpět
webmaster Martin Vencl