Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 2/2010

24.02.2010 00:00

 ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 24. února 2010

 Obecní zastupitelstvo schvaluje:

   1. program zasedání
   2. zapisovatele zasedání
   3. ověřovatele zápisu
   4. návrhovou komisi na usnesení        
   5. celoroční hospodaření obce za rok 2009 bez výhrad
   6. pokácení stromů na obecních pozemcích 
   7. úhradu vystoupení na velikonoční koncert do výše 10.000,- Kč
  
          
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

   1. zprávu o provedené inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2009
   2. zprávy komisí o své činnosti za rok 2009 

Zpět
webmaster Martin Vencl