Výroční zpráva ČČK a ČSŽ za rok 2005

24.04.2005 09:12

 

Jako každoročně se scházíme na této schůzi, abychom si řekli, co jsme v loňském roce udělali a dohodli se na tom, zda budeme v naší činnosti pokračovat, nebo ne a zda se budeme, alespoň občas scházet. Musíme přiznat, že mladší generace v dnešní době nemá zájem o nějakou organizovanou činnost, což svědčí o tom, že nám nepřibývá nových členek, nebo naopak ubývá.

K dnešnímu dni máme celkem 41 členek. Schůzová činnost není pravidelná, ale dost akcí jsme uspořádali. V polovině února byl uspořádán "Dětský maškarní karneval", který hlavně zajišťovala kulturní komise OÚ a další složky v obci. Též naše členky se podílely na organizační části. Tato akce je vždy velice pečlivě připravena a dětmi a rodiči hojně navštěvovaná. V březnu byla zajištěna beseda "Historie naší obce", kterou pro nás připravil p. Bořek. Beseda byla velice zajímavá a proto ji budeme opakovat v následujícím roce. S kosmetikou od firmy Avon naše členky seznámila slečna Šmahová, která výrobky zároveň prodávala.

Další březnovou akcí byla beseda "Pohledy na naší obec, jak ji neznáte". Pan Patras promítal přes video pohledy naší obce z věže kostela a hlavně zachytil opravu kostelní věže. Jako každoročně byl zajištěn lampionový průvod pro děti s opékáním buřtů na koupališti. Ke Dni matek jsme auty zajeli na Vraclav, kde jsme si prohlédli chrám sv. Mikuláše a muzeum, kde byl zajištěn odborný výklad. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v motorestu Stradouň na večeři.

V rámci dětského dne zajistila kulturní komise OÚ a všechny složky v obci dvoudenní pobyt dětí v chatkovém táboře Radost v Horním Jelení. Při organizaci této akce pomáhaly i naše členky.

Zajímavá a jistě i poučná byla přednáška paní učitelky Jiroutové z Moravan o bylinkách a jejich využití při různých zdravotních potížích. Na této besedě každá členka obdržela seznam léků pro domácí lékárničku. Dále jsme zorganizovali sběr šatstva, bot, hraček a dioptrických brýlí pro charitu Pardubice. Kulturní komise OÚ a všechny složky v obci zajistili pro děti i dospělé mikulášskou nadílku s kulturním programem. Na svátek sv. Štěpána byl v našem kostele vánoční koncert sboru z Pardubic.

Zpět
webmaster Martin Vencl