Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 30. dubna 2009.

30.04.2009 18:56

Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 30. dubna 2009.

Přítomni: členové finančního výboru                  

Program: 1. Hospodaření obce k 31. 3. 2009

          2. Hospodaření MŠ k 31. 3. 2009

          3. Hospodaření Svazku obcí Loučná k 31. 12. 2008

          4. Organizační záležitosti

  

1.  Bylo projednáno hospodaření obce za I. čtvrtletí roku 2009. Příjmy činily

    1.007.510,53 Kč, výdaje 953.389,67 Kč. Na účtu u Komerční banky bylo

    1.230548,60 Kč a v podkladně 73.278,- Kč.

  

2.  Mateřská škola předložila hospodaření za I. čtvrtletí 2009. Příjmy byly ve

    výši 243.933,76 Kč, výdaje 226.827,43 Kč, zisk činil 17,106,33 Kč. Pokladní

   hotovost byla ve výši 2.175,- Kč na a účtu bylo 89.400,93 Kč.

 

3.  Svazek obcí Loučná v roce 2008 hospodařil se ziskem ve výši 38.864,61 Kč.

    Na účtu bylo k 31. 12. 2008 136.793,33 Kč.

   

4. Cena obědů pro zaměstnance se zvýšila na 55,- Kč. Obec bude zaměstnancům

    přispívat 30,- Kč, 25,- Kč si bude hradit zaměstnanec.

 

    Bylo odsouhlaseno zakoupit traktor, křovinořez a odplevelovací hlavici za

    cenu cca 120.000,- Kč.

   

    Na akci rej čarodějnic bude zakoupen ohňostroj ve výši 7.000,- Kč.

 

    Účetní vypracovala rozpočtovou uměnu č. 1 ve výši 132.000,- Kč.

 

    Pro SDH Slepotice byla schválena dotace ve výši 30.000,- Kč na startovné,

    úhradu časomíry a nákup cen při soutěžích.

   

    Bylo odsouhlaseno zakoupit nové osvětlení a elektrický boiler do kuchyně KD.

Zpět
webmaster Martin Vencl