Navigace

Obsah

Pozvánka pro naše prvňáčky do ZŠ Moravany na jejich první den ve škole.

Pozvánka

Povinnost čipování psů od 1.1. 2020

S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.

Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum. Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí), zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší průkaznost identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji.

Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca mezi 120 – 450 Kč a závisí na typu čipu. Dále si veterináři účtují za aplikaci čipu cca 300 – 550 Kč. Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.

Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním registru majitelů zvířat www.narodniregistr.cz/o-nas.php Teprve po zeregistrování plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.

Povinnost čipování

Obec Slepotice přihlásila opravenou budovu MŠ a DPS Slepotice do soutěže "Stavba roku", kterou vyhlásil KÚ Pardubice. Do soutěže se přihlásilo 26 staveb všech kategorií. Vítěze určí komise. Již proběhla prohlídka budovy. Konkurence je obrovská a každá stavba má své kouzlo. od 1.8. 2019 můžete hlasovat v kategorii cena veřejnosti. Všechny stavby si můžete prohlédnout zde https://stavbaroku.pardubickykraj.cz/prihlasene-stavby/ a hlasovat pak můžete zde https://stavbaroku.pardubickykraj.cz/xasdfg/.

 

MŠ

SDH Slepotice a OÚ zve na tradiční srpnové závody v požárním útoku družstev. Ty se budou konat dne 31.8. 2019 od 10 hodin na koupališti.

Pozvánka

Nabídka palivového dříví:

 

Palivové dříví

Pozvánka od Záchranné stanice Pasíčka na Tatínkův den a oslavy 20. výročí založení stanice.

Plakát

Koupaliště - požární nádrž Slepotice

 Vybudováno v roce 1973. V současné době udržováno jako zdroj požární vody. V letních měsících navštěvováno za účelem koupání. Celý objekt je oplocený a v majetku obce Slepotice, která areál udržuje a snaží se tento historický skvost držet v provozuschopném stavu. Rozměry nádrže jsou 54x43 metrů a plocha 2322 m2. Největší hloubka je 260 cm. Koupání v nádrži je na vlastní nebezpečí. Voda je pravidelně vyměńována. Jako jedinný čistící prostředek (chemický) je používán Chlornan Sodný.  Karta této chemické látky je v příloze. Zdrojem vody do nádrže je studna vzdálená 495 metrů. Samospádem je pak voda přiváděna do nádrže. Napuštění celé nádrže trvá 8 dní. V areálu je hospoda, která je otevřena od května do září. Od roku 2007 je areál používán hasiči ze Slepotic. Pravidelně se zde konají hasičské závody v požárním útoku družstev. V areálu je malé dětské hřiště a prvky na protažení těla. Poslední čištění  nádrže proběhlo dne 3.7. 2019. Voda ke dni 6.8. 2019 je v přijatelném stavu a další čištění v letošním roce již neplánujeme.

Atest chlornanu sodného UPV

Koupaliště

 

Zasedání ZO Slepotice se koná dne 18.9. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti v kulturním domě.

Zasedání

31.08.2019 - 01.09.2019

Celonárodní výstava jiřinek

Celonárodní výstava jiřinek - sokolovna Dolní Roveň

Obec Dolní Roveň

31.08.2019

Soutěž v požárním útoku a posvícení

Soutěž v požárním útoku a posvícenské posezení v Komárově

Obec Dolní Roveň

07.09.2019

Pirátské odpoledne

Pirátské odpoledne pro děti i dospělé na hřišti za samoobsluhou v Horní Rovni

Obec Dolní Roveň