Navigace

Obsah

Informace k zápisu na ZŠ Moravany
 
ZŠ Moravany sděluje, že zápis do 1. ročníku ZŠ Moravany pro školní rok 2020/2021 se bude konat v budově prvního stupně základní školy dne 15.4. od 14:00 do 18:00 dle rozpisu z mateřských školek Moravan a Slepotic bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápis se týká dětí, které v letošním školním roce dovřší šesti let, tedy narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014 a děti po odkladu školní docházky pro školní rok 2019-20.
Rodiče, kteří se dostaví do školy, při zápisu předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Žádost o přijetí do ZŠ, dotazník pro rodiče a žádost o odklad a další informace naleznete na webových stránkách školy.
Vyplněnou žádost o přijetí na ZŠ a vyplněný dotazník můžete též elektronicky odeslat datovou schránkou nebo na školní email s elektronickým podpisem.

Od 20.3. 2020 dle Nařízení vlády mohou vstoupit do obchodu mezi 7-9 hodinou pouze senioři nad 65 let, zároveň se na veřejnosti musí používat ochranná rouška (jakkoli zakrytý nos a pusa).

 

 

Důležité informace - COVID 19

COVID-19

Datum  
10.3. 2020 karanténní opatření, uzavření škol, zrušení akcí nad 100 osob
11.3. 2020 omezení dopravy
12.3. 2020 vyhlášení nouzového stavu,
13.3. 2020 omezení dopravy ,
  informace ministra školství
  Uzavření všech kostelů, pohřby povoleny
  https://koronavirus.mzcr.cz
  nařízení vlády ze dne 12.3. 2020
  uzavření hranic
  nařízení vlády k uzavření obchodů
  videoukázka COVID - 19  https://youtu.be/Q06SePHkxxc
  přerušení provozu MŠ Slepotice - usnesení
15.3. 2020 Co se může v nouzovém stavu odkaz idnes.cz - https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-v-cesku-vlada-karantena-omezeni.A200312_095554_domaci_knn
 

Obecní úřad Slepotice zůstává nadále otevřený v úředních hodinách. S ohledem na stávající nouzový stav a mimořádnou situaci ale vyzýváme všechny občany, aby v těchto dnech omezili návštěvy obecního úřadu na nejnutnější minimum, využívali možnost telefonického a e-mailového kontaktu, případně aby nechali na později vyřízení záležitostí, které snesou odklad.

Obec Slepotice tak reaguje na mimořádná opatření Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a ostatních ústředních orgánů, která mají zabránit dalšímu šíření nákazy koronavirem.

Děkujeme za pochopení.

  Obchod ve Slepoticích funguje bez omezení.
  Informace finanční správy - https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454
16.3.2020 vyhlášení karantény na celé území zdroj idnes.cz - https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prehledne-co-vlada-zakazala-a-povolila-spolu-s-omezenim-volneho-pohybu-osob-40316774?seq_no=2&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
  opatření ochrana hranic, povolání armády ČR k plnění úkolů Policie ČR, hraniční přechody
  zřízení informační linky  telefon 1212
17.3. 2020 úkoly orgánů - úkoly
  usnesení vlády č. 96-99/2020 - krizová opatření
  vyjádření S-Firmy Moravany - vyjádření
18.3. 2020 zákaz nastupování a vystupování do autobusu dveřmi u řidiče
  vstup do obchodu ve Slepoticích jen v ochranné roušce
  nařízení hejtmana PK - nařízení
19.3. 2020 nařízení hejtmana a vlády ČR - od 19.3. 2020 se na veřejnosti musí používat ochrana přes ústa a nos (rouška, respirátor, šátek apod.) - opatření hejtmana 3/2020
  v době od 10-12 hodin budou moc do obchodu pouze senioři nad 65 let
  https://youtu.be/IGGUtLkLvwg - odkaz na video profesor Prymula
  rozvezeny roušky občanům nad 65 let
20.3. 2020 nákupy pro osoby nad 65 let pouze mezi 7-9 hodinou - opatření senioři v obchodech
  opatření v dopravě od 23.3. 2020 - výlukový jízdní řád,omezené spoje
23.3. 2020 Jak mýt ruce, jak používat roušku, výdrž viru na materiálech, desatero o látkových rouškách
24.3. 2020

mimořádné opatření, mimořádné opatření II,mimořádné opatření III.

opatření pro konání obecních zastupitelstvech při nouzovém stavu

úřední hodiny na úřadě

25.3.2020

Dle nařízení vlády se nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a účasti na pohřbu.

 

Lidé zároveň mají při kontaktu s ostatními zachovávat odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.

Informace náměstka hejtmana PK pro dopravu - informace k omezení dopravy

27.3.2020 omezení železniční dopravy - omezení
30.3.2020 prodloužení mimořádných opatření do 11.4.2020, nové nařízení

 

Informace pro občany - koronavirus (leták)

           

 

 

LetíkCOVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V souvislosti s aktuální situací byla zřízena speciální infolinka Krajské hygienické stanice Pardubického kraje pro občany.

Telefon: 602 730 251

Linka je v provozu:

v pracovní dny od 14:00 do 19:00 hodin

o víkendu od 9:00 do 19:00

Organizace předávání informací v případě zjištění Koronaviru

Jak snížit riziko nakažení

Doporučení pro cestovatele

 

Co dělat pokud cestujete z oblasti zasažené Koronavirem

Jak si správně mýt ruce

Více informací najdete na odkazu : https://www.pardubickykraj.cz/koronavirus

Důležité odkazy:

https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

Info z Pardubického kraje k trase nákladních vozidel na dopravu materiálu na D35.  V příloze je povolená trasa.

Povolená trasa

 

Pravidelné zasedání ZO obce Slepotice dne 18.3. 2020 od 19 hodin je odloženo. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou ČR, prosíme občany aby navštěvovali OÚ Slepotice jen ve vyjímečných záležitostech. Využijte telefonní spojení nebo mail. Děkujeme za pochopení.

Zasedání

Plán práce obce Slepotice na rok 2020:

  1. Pokračování opravy plotu a brány u budovy MŠ a DPS Slepotice - podána žádost o dotaci.
  2. Oprava střechy na budově u MŠ a DPS Slepotice.
  3. Výsadba nové třešňové áleje v osadě Lipec - podaná žádost o dotaci.
  4. Výsadba nových stromů po vykácených topolech za rybníčkem ve Slepoticích - dotace.
  5. Příprava projektové dokumentace na nový vodovodní řád v osadách Bělešovice, Lipec a Nové Holešovice - podaná žádost o dotaci.
  6. Úprava zahrady v MŠ Slepotice - dotace.
  7. Příprava vodní nádrže (požární nádrže) na sezónu 2020.
  8. Údržba zeleně v obci.