Navigace

Obsah

Ceny svozu komunálního odpadu na rok 2021 :

1x 14 dní - 120 l popelnice 1350,- Kč/rok

1x měsíc - 120 l popelnice 850,- Kč/rok

1x 14 dní - 240 l popelnice 2200,- Kč/rok

Vzhledem k vládním nařízením z důvodu pandemie Covid-19 proběhne výběr poplatků za svoz komunálního odpadu dne  18.2. 2021 od 9-18 hodin ve vestibulu KD. Zároveň bude probíhat výběr poplatků za psy.

 

Kalendář svozu komunálního odpadu  na rok 2021 ke stažení:

Kalendář svozu rok 2021

Odpad - kam s ním, kam ho vyhodit

Obec Slepotice - sběrné místo za kulturním domem. Kontejner na plasty, sklo, papír, bioodpad, textil, kovy, jedlé tuky a oleje.

Osady Lipec, Bělešovice, Nové Holešovice - kontejner na plasty a sklo.

Množství vytříděného odpadu za rok 2020:

Množství odpadu vytříděného za rok 2020 - obec Slepotice a osady

Papír - 8 690 kg

Sklo - 12 780 kg

Plasty - 17 460 kg

Pneumatiky - 126 kg

Kovy - 5 910 kg

Bioodpad - 25 000 kg

Komunální odpad - 46 363 kg

Objemný odpad - 4 250 kg

Barvy  a laky - 690 kg

Kuchyňský olej - 122 kg

Textil - 2 476 kg