Navigace

Obsah

Obec Slepotice

Obec leží poblíž řeky Loučné na jihovýchodě okresu Pardubice. První písemná zpráva je z r.1318 a připomíná rod vladyků ze Slepotic. Dominantou obce je kostel "Povýšení svatého kříže", který stojí na vyvýšeném místě ve středu obce. V soupise far je uváděn již r. 1350. Na vnější severní straně kostela jsou pískovcové náhrobky rytířů ze Slepotic. Celková oprava kostela byla prováděna v letech 1997–2000.

kostelnoc kostelden

Správní území naší obce tvoří ještě přilehlé osady Lipec, Nové Holešovice, Bělešovice, Jiřičko. V současnosti zde žije 425 obyvatel ve 175 domech. Část domů v osadách je využívána jako chalupy k rekreaci.

V minulosti byla v obci postavena škola dvoutřídní, která je dnes využívána jako mateřská škola pro 22 dětí.

skolkacelo skolkazada

V letech 1971–73 bylo na konci obce proti místnímu rybníku vybudováno koupaliště, které využívá v sezoně mnoho občanů a dětí i ze sousedních obcí.

koupaliste koupalistedomek1 koupalistedomek2

V letech 1973–75 byl vybudován kulturní dům s velkým sálem a restaurací a v tomto objektu se nachází OÚ a knihovna.

kdcelo kdrano

V r. 1993–95 byla obec plynofikována a rozšířena telekomunikační síť. Služby v obci poskytují soukromí podnikatelé – malíři pokojů, zámečníci, tesař, truhlář, opravář elektro, zedníci, výrobce zámkové dlažby, prodejna smíšeného zboží. Na úrodné půdě hospodaří MORAS, a. s. a soukromí zemědělci. V obci pracuje hasičský sbor, Sokol, Český svaz žen, Český červený kříž, Klub důchodců. V nejbližší době bude obec investovat do plynofikace osady Bělešovice a opravy střechy na mateřské škole.

obecleto obeczima trida
Historický místopis

Slepotice - ves 1/4 hod. jižně od levého břehu Loučné a 1/4 hod. od Holic vzdálená, na západním svahu mírného návrší. Dle soupisu ze dne 15. července 1884 bylo zde 12 statků, 17 chalup a 45 domků se 498 obyvateli. Katastr o 1348 jit. 85 ° má půdu velmi plodnou z níž menší díl náleží lukám vedle Loučné. Lesů tu není a pastviny skoro žádné. Druhdy na západní straně bylo obecní pastvisko, ale toto rozděleno a pronajato roku 1876, aby obec mohla uhraditi snáže splátky (264 zl.) pro hypoteční banku, od níž si na stavbu školy vypůjčila 4400 zl. na 36 1/2 r. Pozemky na straně severní jmenují se: Na malých lukách, Na velkých lukách, Za Kolajkou (Kolajka sluje jižní část vsi, kde na mnohých místech železitá voda ze země prýští a kde druhdy prý stával mlýn), na straně západní Obecní a Valkouš (dříve rybník panství Pardubického, jenž r. 1849 rozprodán zdejším občanům a v pole proměněn).

Více ...

Znak a prapor
znak vlajka