Menu
Obec Slepotice
​​ObecSlepotice
Obec Slepotice
​​ObecSlepotice

Úřední hodiny
ST 17.00 - 19.00

S čím Vám
můžeme pomoci
rozšířené vyhledávání

 

24.4. 2024 v 19 h zasedání ZO Slepotice.

Informace z obce Slepotice

Informace z obce Slepotice

Shrnutí roku 2023

Vážení občané Slepotic a přilehlých osad,

v kalendáři se nám změnil rok na 2024 a jsme všichni zase o rok starší. Zastupitelstvo obce Slepotice vám do tohoto nového roku přeje hodně úspěchů a zdraví.

Ve shrnutí si ještě připomeneme rok 2023. Zastupitelstvo obce Slepotice se sešlo celkem 8x na svých pravidelných zasedáních v KD Slepotice, 1x jsme zasedání pojali jako výjezdní. Musím konstatovat, že většinou se na všech bodech shodneme a naše zasedání jsou věcná, klidná a rychlá. Zastupitelé obce jsou o všech akcích a pracích pravidelně informováni. Většinou používáme mezi sebou moderní informační kanály. Všechna zasedání jsou veřejná a může přijít kdokoli.

V roce 2023 jsme poprvé museli přejít na jiný způsob výběru poplatku za odpady. Podle nové vyhlášky se stala každá fyzická osoba poplatníkem. Pro rok 2023 byla stanovena sazba 600,- Kč/osoba a dále poplatek z nemovitosti, který byl stanovený ve výši 600,- Kč/nemovitost. Cena se stanovuje dle celkové ceny za likvidaci komunálního odpadu za předešlý rok a počtem obyvatel s trvalým pobytem v obci. Bohužel, tyto ceny jsou každý rok vyšší a obec již musí za likvidaci komunálního odpadu doplácet ze svého rozpočtu. Pro rok 2024 jsme byli nuceni tuto cenu navýšit na 700,- Kč na osobu. Příznivě nevypadají ani vyhlídky na další roky a cena bude jistě stoupat. Zde bych chtěl připomenout, že cenu počítáme pouze z cen za likvidaci komunálního odpadu. Ostatní odpady a jejich likvidace jde komplet za obcí a jejím rozpočtem. V záložce na webových stránkách se můžete vždy dočíst kolik množtsví odpadů naše obec vyprodukuje. Pravidelně v měsíci září provádíme sběr nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu a elektroodpadu. Proto nás i mrzí, že se nám v kontejnerech objevuje nepovolený odpad. Pokud máte zrovna doma odpad, kterého se potřebujete zbavit, tak můžete dojet do Moravan do S-Firmy, kde vám odpad za poplatek zlikvidují, pokud se nejedná o zpětný odběr.

Pravidelně se každoročně v dubnu zapojujeme do celostátní akce "Ukliďme Česko". Jedná se o dobrovolnickou akci a zde patří poděkování všem, kteří se na této akci v obci Slepotice a jejim okolí podílí.  I letos se, bohužel, sebralo dost odpadu, který se nahromadil v našem katastru obce. Tyto akce budeme určitě pravidelně pořádat a prosíme o vaší pomoc při sběru odpadu.

Od 1.1. 2024 obec Slepotice mění firmu na likvidaci jedlých tuků a olejů. Pro vás se nic nemění a popelnice bude umístěná na stejném místě, jako doposud a to za KD Slepotice. Zde jen připomenutí, že se do popelnice vhazuje vždy uzavřená plastová nádoba.

V roce 2023 jsme pouze jednou museli likvidovat nepovolenou skládku odpadu a to v osadě Lipec v remízku, kde se jednalo o odpad, který nebyl od našich občanů.

Jako další akci, kterou jsme v roce 2023 zdárně dokončili, byla oprava plotu u MŠ Slepotice. Tato akce byla spolufinancována z dotace Pardubického kraje. V letošním roce ještě opravíme plot v MŠ směrem k firmě Biosfor. Dotaci z Parubického kraje jsme ještě na rok 2023 obdrželi na provoz místního obchodu. Dotace je poskytnuta pouze, když na provoz prodejny přispívá i obec. Proto i na rok 2024 budeme jako obec přispívat a žádat o dotaci na Pardubický kraj. V roce 2023 přoběhla kontrola plnění dotací POV, všechny kontroly byly v pořádku.

Na budově KD Slepotice jsme dokončili kompletní výměnu vstupních dveří. Dveře jsou bezpečnostní a splňuji všechny kriteria, co se týče tepelných ztrát. Bohužel, v měsíci srpnu se nám někdo chtěl do KD vloupat a jedny dveře poškodil. Vše bylo řádně nahlášeno na Policii ČR a škodu z 90% uhradila pojišťovna. Z tohoto důvodu budeme nad vchod instalovat bezpečnostní kameru.

V restauraci u požární nádrže byl pro rok 2023 vybraný nový nájemce. Pan Váňa z Moravan se snažil udržet provoz této hospody po celé léto. Konalo se zde několik kulturních a sportovních akcí. Provozovatel zajistil i 2X letní kino. Pro další roky bude vyhlášen nový záměr s pronájmem na více roků. Každopádně, aby jsme provoz udrželi, musí do hospody chodit více návštěvníků. Samotná požární nádrž byla vyčištěna celkem 2X a to za pomocí SDH Slepotice a brigádníků v obci Slepotice. Celou letní sezónu jsme se snažili držet vodu v přijatelném stavu. Bojujeme s řasou, která bez tvrdé chemie nejde zničit. Bohužel, tuto chemii nesmíme a nebudeme používat. Aplikujeme jen malé zanedbatelné množství přípravku do pitné vody. Aplikace je však velmi pracná a zdlouhavá. Musí být pravidelná a každé vynechání má za následek okamžitého znečištění vody. Je to asi tak , jako když máte doma malý bazén. My se snažíme udržet vodu v množství 2850 m3.

U požární nádrže jsme v roce 2023 odvodnili místní komunikaci, která po dokončení odbahnění rybníka vykazovala tvorbu velké vodní plochy, která pak byla na místě i několik dní. Dále jsme vyměnili starý kontejner za staronový lodní kontejner, který slouží jako sklad pro materiál na údržbu požární nádrže a věci SDH Slepotice.

V současné době dokončujeme projekt na odvodnění komunikace směrem k rybníku. Při velkých přívalových deštích nám teče voda z naší komunikace do dvou soukromých nemovitostí. Další odvodnění naší plochy budeme dělat v osadě Lipec. 

Začátkem roku 2024 bude vyhlášeno poptávkové výběrové řízení na dodavatele komunálního traktoru pro naší obec. Naše stará Jinma, je již ve stavu, kde na ní nejsou náhradní díly a má v havarijním stavu řízení. Po 20 letech její služby musíme říci, že se její nákup vyplatil a patří jí velké dík. Obec Slepotice bude kupovat komunální traktor s kabinou, kartáčem na sníh a malou sněhovou radlicíc na přední závěs. Starou radlici na sníh a vlek za traktor si necháme a budeme používat dále. Cena se dnes pohybuje kolem 1,3 mil. Kč s DPH a obec Slepotice požádala Pardubický kraj o dotaci v rámci POV.

Dále bych vás chtěl informovat, že jsme si v roce 2023  nechali zpracovat dendrologický posudek na 8 stromů, které podle nás jsou nebezpečné a ohrožují bezpečnost. Jedná se oborovice ve školce a staré lípy v Bělešovicích a jednu ve Slepoticích. Dle tohoto posudku kromě líp v Bělešovicích jsou všechny stromy doporučené na pokácení a náhradní výsadbu. V osadě Bělešovice již byl na lípách provedený bepečnostní ořez až na spodní část rozvětvení. Na zahradě MŠ jsme se rozhodli pokácet dvě borovice (jedna je nebezpečně nakloněnáa hrozí její pád a druhá je uschlá). Pokácení provádí vždy odborná firma.

V roce 2023 jsme provedli i výměnu mapy na křižovatce u MŠ Slepotice a nechali vyrobit video "Slepotice z nebe "(odkaz je na webových stránkách obce). U kostela a hřbitova je nově umístěná vývěsní tabule s důležitými informacemi.

V rámci dotace od Ministerstva zemědělství byla provedena oprava křížku v osadě Bělešovice. V roce 2024 se budeme snažit z vlastního rozpočtu opravit křížek v osadě Lipec. Tím by jsme měli mít všechny historické křížky opraveny.

Jak jsme již psali dříve, připravujeme vybudování vodovodního řádu do všech třech osad. V současné době máme stavební povolení, projekt, vysoutěženou stavební firmu a podanou žádost o dataci. Bez této dotace nejsme schopni projekt ufinancovat. Pokud bude dotace z EÚ obdržena, bude zahájena stavba, která bude trvat max. 18 měsíců a vysoutěžená cena je 31 mil. s DPH.

Obec Slepotice se v roce 2023 přihlásila i do tzv. předvýběru obcí do programu zavedení optického kabelu do obce Slepotice. Zde je přihlášeno stovky obcí a pokud by byla naše obec vybraná, tak to znamená provést instalaci optického kabelu do země a s tím spojené kopání. Veškeré náklady pak jdou za firmou (poskytovatelem).

Nesmím zapomenout a vyzdvihnout práci naší kulturní komise. Pořádali jsme hned několik velkých akcí, které navštívilo spousty lidí. Jedná se o  dětský karneval, pálení čarodějnic, Havajská párty , Strašidelné Slepotice, rozsvícení stromečku. Všechny tyto akce budou pokračovat a těšíme se na vaší hojnou účast. V roce 2023 pracoval aktivně v obci divadelní spolek V.O.S.A., který jednak organizoval pravidelný ples a opět nacvičil novou pohádku "Šíleně smutná princezna". Obec Slepotice pak v měsíci březnu zariskovala a objednala koncert "Muzikály NARUBY". 19.10.2023 přišlo na tento koncert celkem 350 lidí a koncert byl vyprodaný. Myslíme, že jste si to všichni užili. Oprášili jsme kulturní kroniku obce, kde byl poslední zápis z roku 1978 od skupiny Plavci. Chceme pokračovat a přivést kulturu do naší obce. Máme jedno velké plus a to je náš kulturní dům, kde se dají tyto akce pořádat. Pro rok 2024 jsme připravili na 16.10. divadelní představení divadla Háta z Prahy s názvem "Kaktusový květ". Hraje zde spousta známých herců v hlavní roli s Lukášem Vaculíkem. O předprodeji vstupenek budete včas informováni.

Dále bych se chtěl zmínit o aplikaci  "V obraze", tato aplikace nám slouží již dva roky. V současné době si ji stáhlo do svých chytrých telefonů 187 lidí a plně pokrývá naší obec. Máte pak včas všechny informace z obce ve svých telefonech. Informace pak najdete i na vývěsní tabuli u MŠ Slepotice a v obchodě. Pravidelně provádíme hlášení těch nejdůležitějších informací naším obecním rozhlasem.

 

Za obecní zastupitelstvo a Obec Slepotice vám přejeme krásný a pohodový rok 2024.

 

Datum vložení: 4. 1. 2024 18:10
Datum poslední aktualizace: 4. 1. 2024 18:10
Autor: Vítězslav Felcman Ing.

Praktické info

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky
​​Prohlédněte si místní části obce Slepotice