Navigace

Obsah

Změny ve svozu komunálního odpadu na rok 2021 (popelnice, četnost vývozu) hlaste na OÚ Slepotice nejpozději do 31.10. 2020.

Popelnice

Změna otevírací doby v Moravanech na poště.

pošta Moravany

Nová třešňová álej v Lipci

Díky NADACI ČEZ obec Slepotice vysázela novou třešňovou álej za obcí Lipec. Celkem 35 vysokokmenných třešní obec pořídila díky příspěvku Nadaci ČEZ. Celkové náklady  byly 28 755,- Kč. Nadace ČEZ přispěla částkou 19 874,- Kč. Teď už si jenom přát, aby se třešním dařilo.

Třešnětřešně 2třešně 3třešně 4Třešně 4třešně 5

Info z Pardubického kraje k trase nákladních vozidel na dopravu materiálu na D35.  V příloze je povolená trasa.

Povolená trasa

 

Pravidelné zasedání ZO Slepotice se bude konat dne 23.9. 2020 od 19 hodih v zasedací místnosti KD.

Zasedání

Plán práce obce Slepotice na rok 2020:

  1. Pokračování opravy plotu a brány u budovy MŠ a DPS Slepotice -poskytnuta dotace, vybrán dodavatel na opravu podezdívky, práce v současné době probíhají.
  2. Oprava střechy na budově u MŠ a DPS Slepotice - splněno.
  3. Výsadba nové třešňové áleje v osadě Lipec - podaná žádost o dotaci - splněno.
  4. Výsadba nových stromů po vykácených topolech za rybníčkem ve Slepoticích - splněno
  5. Příprava projektové dokumentace na nový vodovodní řád v osadách Bělešovice, Lipec a Nové Holešovice - podaná žádost o dotaci -  přidělena dotace 250 tis. Kč, čeká se na zapsání změn pozemkových úprav do katastru.
  6. Úprava zahrady v MŠ Slepotice - dotace přidělena a realizace proběhne v roce 2021.
  7. Příprava vodní nádrže (požární nádrže) na sezónu 2020 - provoz v letošním roce ukončený.
  8. Údržba zeleně v obci - probíhá.