Navigace

Obsah

Dětské hrátky 20.6. 2020 koupaliště ve Slepoticích.

Dětské hrátky

Nová třešňová álej v Lipci

Díky NADACI ČEZ obec Slepotice vysázela novou třešňovou álej za obcí Lipec. Celkem 35 vysokokmenných třešní obec pořídila díky příspěvku Nadaci ČEZ. Celkové náklady  byly 28 755,- Kč. Nadace ČEZ přispěla částkou 19 874,- Kč. Teď už si jenom přát, aby se třešním dařilo.

Třešnětřešně 2třešně 3třešně 4Třešně 4třešně 5

Rybník Slepotice

Informace k rybníku ve Slepoticích
Jeden ze zastupitelů obce Slepotice (pan Dobrovolský) opět prověřil situaci ohledně rybníka ve Slepoticích. Zde je odpověď:
V polovině roku 2019 byl dokončen projekt na provedení obou částí stavby (odbahnění vodní nádrže a rekonstrukce hrází). Zhotovitel projektu pokračoval v inženýrské činnosti s cílem zajištění povolení k realizaci stavby.
Současně s tím majitel začal zajišťovat podklady pro povolení mimořádné manipulace, které je nutné pro vypuštění nádrže. Jedním z nezbytných podkladů pro vydání tohoto povolení je povolení vyjímky ze zákona o ochraně přírody (ochrana zvláště chráněných druhů živočichů). O povolení vyjímky majitel požádal dne 2.9. 2019, ale KÚ Pardubice dne 9.9. 2019 řízení přerušil a vyzval majitele k doplnění jednak drobných formálních nedostatků žádosti, ale především k doplnění hodnocení vlivu zamyšleného zásahu na zájmy chráněné dle části druhé, třetí a páté zákona o ochraně přírody. Jinými slovy vyzval žadatele k zajištění biologického hodnocení. Vzhledem k tomu, že zvláště chráněnými druhy živočichů jsou v tomto případě obojživelníci, především žáby, pak biologické hodnocení musí bezpodmínečně zahrnovat tzv, jarní aspekt. Proto bylo dne 3.2. 2020 objednáno u odborně způsobilé osoby hodnocení. Toto hodnocení by mělo být předáno dne 20.6. 2020.
Pro informaci dále uvádíme, že ostatní povolení pro realizaci stavby jsou vydána a jsou v právní moci. Souhlas s provedením udržovacích prací (odbahnění) byl vydán dne 9.10. 2019 a stavební povolení na rekonstrukci hráze bylo vydáno dne 19.11. 2019.
 
Proč byl řízení přerušeno:
napsáno viz. výše dle zákona o ochraně přírody zejména kuňky obecné (Bombina bombina), skokana střemhlavého (Pelophylax ridibundus), skokana zeleného (Rana esculenta syn. Pelophylax esculentus), ropuchy obecné (Bufo bufo), rosničky zelené, (hyla arborea) a ještěrky obecné (Lacerta agilis). Lhůta k odstranění nedostatků v podání žádosti o povolení je stanovena do 31.8. 2020.

Emil Morávek (8.6. 1914 - 15.6. 1940)

 

Emil Morávek - rodák ze Slepotic, četař ve službách francouzských vzdušných sil, který zemřel dne 15.6. 1940 u obce Heuilley-le-Grand. Zde je jeho příběh: cituje plukovník Valentin Ignatovitch.

„Poslední chvíle Emila Morávka 15. 6. 1940 jsem mohl rekonstruovat díky informacím získaným od starých vesničanů z Corlée a Heuilley-le-Grand. Dal se Morávek do boje s letouny, které sám uviděl, anebo chtěl přistát?.... Geneviéve Clément vzpomíná, že zaslechla přiznání, že zašel příliš daleko…. Příliš daleko kam? Šlo o délku souboje?.... Nebo příliš daleko ohledně rezervy paliva?....
Při nedostatku paliva musí tedy Morávek se svým letounem Curtiss-Hawk H-75A1 s kódem 11 první letky naléhavě přistát. Před přistáním to vypadá, jako kdyby ohledával terén: osadu Chalindrey, obec Heuilley-le-Grand a na dohled národní silnici spojující Longeau a Gray, po které již projíždějí německé vojenské konvoje. Nakonec volí louku podél lesa, aby letoun co nejlépe ukryl poblíž farmy v Rouilot na území obce Chassigny. Jakmile dosedl, rychle opouští letoun a pěšky ujde asi 2,5 km, které jej oddělují od Heuilley-le-Grand. Nalézá prázdnou vesnici. Někteří z obyvatel odešli již před třemi či čtyřmi dny. Zbytek se vydal na cestu právě dnes, 15. června ráno o páté. Pouze několik starců, kteří odmítli opustit svá obydlí, zůstalo. Abbé Pierre Moissonnier, 71letý farář, se rozhodl sdílet jejich úděl.
Jakmile dorazíl na rue de Bain, potkává Emil Morávek pár lidí z Corlée a pokouší se vysvětlit jim rukama nohama, co ho k nim přivedlo a že naléhavě potřebuje palivo, aby se mohl znovu vznést do vzduchu. Když pochopil, že tito noví obyvatelé mu neporadí ani nemohou, opouští Morávek ves a odhodlaně se vydává směrem k Chalindrey, aby se tam pokusil obstarat si cennou kapalinu, jak prohlásil před odchodem. Naštěstí – nebo naneštěstí – pro něj, obyvatelé Corlée potkávají abbého Moissonniera, který naznačí, kde by mohl být benzin. Chvíli na to se několik dětí vydává na kolách hledat jej. Dostihli ho na místě zvaném Rougelot na cestě k Palaiseul a přiměli ho, aby se co nejrychleji vrátil do vsi a zašel do sýrárny pod kostelem. Nebylo možné zmýlit se, protože tamní sýrař Rocco měl v garáži nákladních vozů vždycky nějakou nezbytnou minimální rezervu benzínu, aby mohl jet do okolních vsí pro mléko. Spolu s pilotem rychle naplnili dvě konve po 40 litrech a i s pumpou naložili na káru, zapůjčenou na sousedním statku a taženou koněm. Jdou směrem k letadlu: za nimi děti na kolách, šťastné, že u toho mohou být.
Emil se zdá být neklidný, nervózní a skoro podrážděný. Bojí se německého útoku a má strach o děti. Za pomoci zachránců Emil Morávek nalije všechno získané palivo do nádrže letounu, se širokým úsměvem stiskne ruce svých pomocníků a dětí a leze do kokpitu. Jeden z vojáků a další z přítomných nahazují vrtuli a pomáhají mu nastartovat Curtisse. Konečně se motor rozběhl! Pierre Genevois vzpomíná, ža v tom okamžiku spatřil, jak z motoru šlehají plameny…. Emilu Morávkovi se podařilo dokonale odstartovat, nato se zvedá směrem ke vsi, kde chtěl – jak řekl před odletem – pozdravit zbytek svých zachránců a poděkovat jim předtím, než se vydá na Dijon. Ve výšce 200 či 300 metrů je však slyšet, že motor selhává. Zastavil se motor? Letoun se začíná převracet, jako kdyby se pilot chtěl katapultovat (než odstartoval, vysvětloval Emil skupině tento manévr, který je nutné provést, aby bylo možné zachránit letoun), a pak padá jako suchý list. Okamžitě začíná hořet. Nedotčený kryt letounu je později nalezen o kus dál. Pilot neměl nebo nemohl mít čas zachránit letoun! Působením horka vzápětí exploduje munice.“

Emil MorávekLetadlo

Od 30.4. 2020 je prostor za KD Slepotice (pozemek obce), kde jsou umístěny kontejnery na plast, papír, železo, bioodpad, tuky a oleje monitorován kamerovým systémem. Děkujeme za pochopení.

Kamerový systém

Info z Pardubického kraje k trase nákladních vozidel na dopravu materiálu na D35.  V příloze je povolená trasa.

Povolená trasa

 

Pravidelné zasedání ZO Slepotice se bude konat dne 24.6. 2020 od 19 hodih v zasedací místnosti KD.

Zasedání

Informace ke stavu požární nádrže ve Slepoticích

Dne 1.6. 2020 provedeno první vyčištění požární nádrže. V současné době se čeká na předpověď počasí.  Restaurace je již otevřena a probíhá údržba okolí.

čištění koupalištěčištění koupaličtě

Plán práce obce Slepotice na rok 2020:

  1. Pokračování opravy plotu a brány u budovy MŠ a DPS Slepotice - podána žádost o dotaci, probíhá výběr dodavatele.
  2. Oprava střechy na budově u MŠ a DPS Slepotice - splněno.
  3. Výsadba nové třešňové áleje v osadě Lipec - podaná žádost o dotaci - splněno.
  4. Výsadba nových stromů po vykácených topolech za rybníčkem ve Slepoticích - splněno
  5. Příprava projektové dokumentace na nový vodovodní řád v osadách Bělešovice, Lipec a Nové Holešovice - podaná žádost o dotaci -  probíhá a čeká se na ukončení pozemkových úprav.
  6. Úprava zahrady v MŠ Slepotice - dotace přidělena.
  7. Příprava vodní nádrže (požární nádrže) na sezónu 2020 - 1.6. 2020 první čištění vodní nádrže - splněno.
  8. Údržba zeleně v obci - probíhá.