Navigace

Obsah

Odpad

Množství odpadu vytříděného za rok 2020 - obec Slepotice a osady

Papír - 8 690 kg

Sklo - 12 780 kg

Plasty - 17 460 kg

Pneumatiky - 126 kg

Kovy - 5 910 kg

Bioodpad - 25 000 kg

Komunální odpad - 46 363 kg

Objemný odpad - 4 250 kg

Barvy  a laky - 690 kg

Kuchyňský olej - 122 kg

 

Obec Slepotice informuje občany, že od 1.3. 2021 bude volná jedna bytová jednotka v DPS Slepotice. Žádost k vyplnění je  na webových stránkách obce Slepotice - obec-1/domov-pro-seniory/. V případě zájmu kontaktujte paní starostku Janu Bořkovou.

byt

Pravidelné zasedání ZO Slepotice se bude konat dne 24.3. 2021 od 19 hodin v zasedací místnosti KD.

Zasedání

Univerzita třetího věku

Nabídka firmy Topenářský servis:

Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů.

 

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v PÁTEK dne 29.1.2021

 

-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 kč

 

 

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

Topenářský servis - leták (45.56 kB)

Ceny svozu komunálního odpadu na rok 2021 :

1x 14 dní - 120 l popelnice 1350,- Kč/rok

1x měsíc - 120 l popelnice 850,- Kč/rok

1x 14 dní - 240 l popelnice 2200,- Kč/rok

 

Vzhledem k vládním nařízením z důvodu pandemie Covid-19 proběhne výběr poplatků za svoz komunálního odpadu dne  18.2. 2021 od 9-18 hodin ve vestibulu KD. Zároveň bude probíhat výběr poplatků za psy.

Popelnice

07.01.2021 - 30.06.2021

Rozpočtová změna č. 4/2020

04.01.2021 - 31.12.2021

Usnesení č. 8/2020

19.12.2020 - 31.12.2021

Usnesení č. 7/2020

17.12.2020 - 31.12.2021

Rozpočet obce Slepotice na rok 2021