Navigace

Obsah

Omezení vlakového spojení od 19.10. 2020

Omezení vlakového spojení

Změny ve svozu komunálního odpadu na rok 2021 (popelnice, četnost vývozu) hlaste na OÚ Slepotice nejpozději do 31.10. 2020.

Popelnice

Změna otevírací doby v Moravanech na poště.

pošta Moravany

Informace pro občany Slepotic -

v ulici před obchodem bylo na 5 stožárech veřejného osvětlení vyměněno stávající světlo za nové LED osvětlení. Pokud bude převládat s typem světla spokojenost, tak budeme postupně jednotlivá svítidla měnit za nové.

Led světlo

Nová třešňová álej v Lipci

Díky NADACI ČEZ obec Slepotice vysázela novou třešňovou álej za obcí Lipec. Celkem 35 vysokokmenných třešní obec pořídila díky příspěvku Nadaci ČEZ. Celkové náklady  byly 28 755,- Kč. Nadace ČEZ přispěla částkou 19 874,- Kč. Teď už si jenom přát, aby se třešním dařilo.

Třešnětřešně 2třešně 3třešně 4Třešně 4třešně 5

Info z Pardubického kraje k trase nákladních vozidel na dopravu materiálu na D35.  V příloze je povolená trasa.

Povolená trasa

 

Pravidelné zasedání ZO Slepotice se bude konat dne 25.11. 2020 od 19 hodih v zasedací místnosti KD.

Zasedání

Prodej brambor, česnek, cibule a zelí - zelinářství Samuhel

Zelinářství Samuhel

Plán práce obce Slepotice na rok 2020:

  1. Pokračování opravy plotu a brány u budovy MŠ a DPS Slepotice -poskytnuta dotace, vybrán dodavatel na opravu podezdívky, práce v současné době probíhají.
  2. Oprava střechy na budově u MŠ a DPS Slepotice - splněno.
  3. Výsadba nové třešňové áleje v osadě Lipec - podaná žádost o dotaci - splněno.
  4. Výsadba nových stromů po vykácených topolech za rybníčkem ve Slepoticích - splněno
  5. Příprava projektové dokumentace na nový vodovodní řád v osadách Bělešovice, Lipec a Nové Holešovice - podaná žádost o dotaci -  přidělena dotace 250 tis. Kč, probíhají projektové práce - zaměření a trasování budoucí přípojky do osad.
  6. Úprava zahrady v MŠ Slepotice - dotace přidělena a realizace proběhne v roce 2021.
  7. Příprava vodní nádrže (požární nádrže) na sezónu 2020 - provoz v letošním roce ukončený.
  8. Údržba zeleně v obci - probíhá.
  9. Sběr elektrodpadu, nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu - proveden a ukončen.