Navigace

Obsah

Zpráva k odbahnění rybníka ve Slepoticích - rozhodnutí

Zrušení závodů

SDH Slepotice a obec Slepotice informují, že letošní ročník tradičních závodů v požárním útoku družstev ve Slepoticích na koupališti se ruší. Děkujeme za pochopení.

Nová třešňová álej v Lipci

Díky NADACI ČEZ obec Slepotice vysázela novou třešňovou álej za obcí Lipec. Celkem 35 vysokokmenných třešní obec pořídila díky příspěvku Nadaci ČEZ. Celkové náklady  byly 28 755,- Kč. Nadace ČEZ přispěla částkou 19 874,- Kč. Teď už si jenom přát, aby se třešním dařilo.

Třešnětřešně 2třešně 3třešně 4Třešně 4třešně 5

Info z Pardubického kraje k trase nákladních vozidel na dopravu materiálu na D35.  V příloze je povolená trasa.

Povolená trasa

 

Pravidelné zasedání ZO Slepotice se bude konat dne 23.9. 2020 od 19 hodih v zasedací místnosti KD.

Zasedání

Informace ke stavu požární nádrže ve Slepoticích

Požární nádrž a restaurace jsou v plném provozu. Dne 13.7. 2020 byla nádrž opět vyčištěna.

čištění koupalištěčištění koupaličtě

Plán práce obce Slepotice na rok 2020:

  1. Pokračování opravy plotu a brány u budovy MŠ a DPS Slepotice -poskytnuta dotace, vybrán dodavatel na opravu podezdívky..
  2. Oprava střechy na budově u MŠ a DPS Slepotice - splněno.
  3. Výsadba nové třešňové áleje v osadě Lipec - podaná žádost o dotaci - splněno.
  4. Výsadba nových stromů po vykácených topolech za rybníčkem ve Slepoticích - splněno
  5. Příprava projektové dokumentace na nový vodovodní řád v osadách Bělešovice, Lipec a Nové Holešovice - podaná žádost o dotaci -  probíhá a čeká se na ukončení pozemkových úprav.
  6. Úprava zahrady v MŠ Slepotice - dotace přidělena.
  7. Příprava vodní nádrže (požární nádrže) na sezónu 2020 - 13.7. 2020 druhé čištění vodní nádrže - splněno.
  8. Údržba zeleně v obci - probíhá.

01.07.2020 - 31.12.2020

Usnesení č. 5/2020

26.06.2020 - 30.07.2023

Dražební vyhláška

24.06.2020 - 30.07.2021

Rozpočtová změna č. 2/2020