Úřední deska

Informace pro veřejnost - seznam pozemků bez vlastníka

16.02.2017 08:20
Informace pro veřejnost ​ INFORMACE PRO VEŘEJNOST Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM)...

Termín sčítání zvěře

14.02.2017 11:53
Scitani_zvere_2017.pdf (420292)

Zprávy Obecního úřadu

Poděkování třem králům

16.02.2017 10:02
Poděkování_třem_králům_2017_-_Slepotice.docx (645216)

palivové dřevo - akce

01.02.2017 16:42
Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. vyhlašuje:   AKCE   na           PALIVOVÉ        DŘÍVÍ   Dlouhodobě výhodná cena!   Nabízíme metrová polena: listnaté měkké 650Kč/prm bříza, smrk, borovice 750Kč/prm listnaté tvrdé...

Zápisy ze schůzí

usnesení ze zasedání č. 9/2016

01.11.2016 16:51
U S  N E S E N Í   Č. 9/2016   ze zasedání zastupitelstva obce Slepotice dne 31. října 2016       Obecní zastupitelstvo schvaluje:   1. program zasedání – všemi hlasy 2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy 3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy 4. návrhovou komisi na...

usnesení ze zasedání č. 8/2016

27.09.2016 16:49
U S  N E S E N Í   Č. 8/2016   ze zasedání zastupitelstva obce Slepotice dne 26. září 2016       Obecní zastupitelstvo schvaluje:   1. program zasedání – všemi hlasy 2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy 3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy 4. návrhovou komisi...

Úřední deska

Informace pro veřejnost - seznam pozemků bez vlastníka

16.02.2017 08:20
Informace pro veřejnost ​ INFORMACE PRO VEŘEJNOST Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM)...

Termín sčítání zvěře

14.02.2017 11:53
Scitani_zvere_2017.pdf (420292)

Záměr č.1 2017

13.02.2017 19:52
záměr č. 1 2017.pdf (314,4 kB)

Záměr Pardubického kraje

16.01.2017 14:36
Záměr PKIMG_20170116_0001.pdf (543460)

Veřejná vyhláška - kormorán velký

13.01.2017 14:37
431673281_5_odoimz_kormo_pdbk_oop_verejna_vyhl_oop_20170401.pdf (177456)

Plán zasedání OZ na I.pol. 2017

03.01.2017 14:32
Plán_zasedání_OZ_I._pololetí_2017.docx (9740)

komplexní pozemkové úpravy - soupis nároků vlastníků

20.12.2016 09:29
na web IMG_20161221_0001.pdf (698567)

Veřejnoprávní smlouva

07.12.2016 12:26
veřejnoprávní smlouva.pdf (569966)

Návrh veřejnoprávní smlouvy

28.11.2016 14:23
návrh veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.pdf (829672)

Návrh rozpočtu na rok 2017

11.11.2016 08:08
rozpočet zkrácená verze 2017.pdf (68744)
webmaster Martin Vencl