Úřední deska

Informace pro veřejnost - seznam pozemků bez vlastníka

15.09.2016 08:20
Informace pro veřejnost ​ INFORMACE PRO VEŘEJNOST Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM)...

Oznámení voličům

13.09.2016 14:11
Oznámení voličům .pdf (383811)

Zprávy Obecního úřadu

Oznámení MŠ Slepotice

13.05.2016 08:45
Oznámení Mateřské školy Slepotice   Mateřská škola Slepotice hledá asistenta pedagoga k 4,5 letému dítěti s nástupem od 1. 9. 2016.   Bližší informace: ředitelka MŠ paní Kňavová Věra tel: 739 677 178 606 045 078

Cvičení JOGY každou středu 17-18.30

13.04.2016 07:14
Letáček_joga1.pdf (117692)

Zápisy ze schůzí

usnesení ze zasedání č. 4/2016

26.04.2016 08:31
U S  N E S E N Í   č. 4/2016   ze zasedání zastupitelstva obce Slepotice dne 25. dubna 2016   Obecní zastupitelstvo schvaluje:   1. program zasedání – všemi hlasy 2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy 3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy 4. návrhovou komisi na usnesení -...

usnesení ze zasedání č. 3/2016

22.03.2016 08:29
U S  N E S E N Í   č. 3/2016   ze zasedání zastupitelstva obce Slepotice dne 21. března 2016     Obecní zastupitelstvo schvaluje:   1. program zasedání – všemi hlasy 2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy 3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy 4. návrhovou komisi na...
webmaster Martin Vencl