Navigace

Obsah

Pozvánka na tradiční pohádku divadelního souboru V.O.S.A. Slepotice. První představení dne 31.12. 2019 od 17 hodin.

PozvánkaStromeček

Obec Slepotice během této zimy provádí kácení starých a nebezpečných topolů za malým rybníčkem ve Slepoticích. Topoly budou firmou pokáceny a rozřezány na dvoumetrové kusy. V případě zájmu o úklid po kácení (včetně dřeva) se dostavte v úřední hodiny na OÚ Slepotice pro bližší informace (pro obyvatele Slepotic, Nových Holešovic, Bělešovic a Lipce). Po uklizení bude provedena nová výsadba.

TopolTopolTopolTopolTopol

Změna televizního vysílání

Přechod z DVB-T na DVB-T2

Plán

Povinnost čipování psů od 1.1. 2020

S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.

Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum. Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí), zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší průkaznost identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji.

Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca mezi 120 – 450 Kč a závisí na typu čipu. Dále si veterináři účtují za aplikaci čipu cca 300 – 550 Kč. Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.

Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním registru majitelů zvířat www.narodniregistr.cz/o-nas.php Teprve po zeregistrování plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.

V případě problému se zadáním do národního registru navštivte OÚ Slepotice.

Povinnost čipování

Nabídka Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o. na prodej vánočních stromků a kaprů.

Nabídka

Dále je zde odkaz na nabídku na palivové dříví:

Palivové dříví

 

Zasedání ZO Slepotice se koná dne 18.12. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti v kulturním domě.

Zasedání

18.12.2019

Zasedání zastupitelstva Obce Slepotice

Zasedání zastupitelstva Obce Slepotice

Detail