Menu
Obec Slepotice
​​ObecSlepotice
Obec Slepotice
​​ObecSlepotice

Úřední hodiny
ST 17.00 - 19.00

S čím Vám
můžeme pomoci
rozšířené vyhledávání

 

24.4. 2024 v 19 h zasedání ZO Slepotice.

Svoz komunálního odpadu - informace k poplatkům

Obec Slepotice

V rámci odpadového systému je zajišťováno sdružené plnění pro společnost EKOKOM. Spotřebitelé v rámci systému EKOKOM mohou odkládat odpady z obalů do připravených nádob viz. níže.

Ceny svozu komunálního odpadu na rok 2024 :

Podle vyhlášky Obce Slepotice  "O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství" stanovena cena na rok 2024  700,-- Kč/osoba na rok. Cena vychází z celkových nákladů obce Slepotice vynaložených na svoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2023/počet obyvatel k 1.1. 2023 ) počet nemovitostí bez osob s trvalým pobytem.  Tedy 346 775/485 = 715 Kč/osoba zaokrouhleno na 700 Kč/osoba. Schváleno ZO Slepotice dne 22.11.2023.

Číslo účtu k bezhotovostním platbám - 94-8918561/0710 (ČNB), do poznámek jméno plátce

nebo pomocí QR kódu na účet ČSOB QR Kod

Vyhláška obce Slepotice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. (341.14 kB)

Obecně závazná vyhláška o stanovení místního systému odpadového hospodářství (1.18 MB)

Kalendář svozu komunálního odpadu  na rok 2024 :

 

Harmonogram svozu komunálního odpadu na rok 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 77.67 kB

Obec Slepotice - sběrné místo za kulturním domem. Kontejner na plasty, sklo, papír, bioodpad, textil, kovy, jedlé tuky a oleje, kontejner na drobné elektrospotřebiče.

Osady Lipec, Bělešovice, Nové Holešovice - kontejner na plasty a sklo.

Množství vytříděného odpadu za rok 2022 + náklady na likvidaci odpadu:

Množství odpadu vytříděného za rok 2023 - obec Slepotice a osady

 

     Druh odpadu                                                   Náklady v Kč

 • Papír -  9 130kg                                                      0,- Kč
 • Sklo -  8 270kg                                                          0,- Kč
 • Plasty -  16 310 kg                                                       ,- Kč
 • Pneumatiky - 0 kg
 • Kovy - 3 000kg                                                       0,- Kč   - - Kč
 • Bioodpad - 29 240 kg                                  32 357,- Kč
 • Komunální odpad - 79 716 kg                   ,- Kč
 • Objemný odpad - 4 100 kg                                        ,- Kč
 • Barvy  a laky -  530 kg                                       - Kč
 • Kuchyňský olej - 80 kg                                     - Kč
 • Textil -  1 250 kg                                                       0,- Kč
 • Kyseliny - kg
 • Vyřazené elektrospotřebiče -  459 kg

Náklady na dopravu celkem ,- Kč.

 

Proč nastala změna ve výběru poplatku za svoz komunálního odpadu ?

Od 1. 1. 2022 začala platit nová legislativa, na kterou musely reagovat změnou obecně závazné vyhlášky všechny obce. Obec Slepotice oproti zákonu a na výzvu MV provedla změnu až od roku 2023.

Pokud mám v obci trvalý pobyt a zároveň vlastním na území obce další nemovitost či byt, vztahuje se na mě povinnost poplatníka dvakrát?

Ano, poplatníkem se občan z titulu trvalého pobytu stává vždy. Druhá kategorie tohoto poplatku je z titulu majitele bytu či nemovitosti, ovšem za předpokladu, že v ní nemá trvalý pobyt žádná osoba. Pokud jsou tyto skutečnosti naplněny, opravdu nastane situace, že daná osoba se stává poplatníkem tohoto poplatku dvakrát či vícekrát.

Co dělat, když popelnici nenaplním?

Pokud je pro vás čtrnáctidenní svoz příliš častý, není vaší povinností popelnici ve svozový den nechat vysypat. Můžete ji vyndat jednou za měsíc.

Časté konstatování je „tak já nebudu třídit“. Podle zákona o odpadech je každý povinen třídit. Pokud by došlo k rapidnímu propadu ve třídění, což znamená zvýšení nákladů obce na odpadové hospodářství, může v budoucnu dojít ke zvýšení poplatku na osobu.

Proč nejsou nějaké úlevy od poplatku?

ZO se rozhodlo neudělovat žádné osvobození od poplatku vyjma těch, které byly doporučeny MV ve vzorové vyhlášce. Ostatní úlevy mohou mít náznak diskriminace.

Jak se vybírají poplatky?

Poplatky obec Slepotice vybírá ve dvou předem stanovených termínech. Když se nestihnete dostavit, můžete se stavit kdykoli v úřední hodiny na OÚ ve Slepoticích. Poplatek musí být zaplacený vždy do konce měsíce dubna.

Lze zaplatit i převodem na účet?

Ano, stanovenou částku můžete zaplatit na účet obce - 94-8918561/0710. Do poznámek pak napište za koho platíte nebo číslo popisné. Pro známku na popelnici si pak musíte dojít na OÚ Slepotice.

Jak se stanovuje výše poplatku ?

Výše poplatku se vždy počítá na daný kalendářní rok. Vezme se částka vynaložená za svoz a likvidaci odpadu za předchozí rok a podělí se počtem obyvatel v obci k 1.1. daného roku. Částku zaokrouhlujeme na stovky.

Musí občan třídit odpad?

Podle zákona o odpadech musí každý občan třídit odpad.

Kam s odpadem jako je elektrodpad, nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad ?

Drobné elektrospotřebiče můžete odkládat za KD do malého označeného kontejneru. Jinak každý rok probíhá v obci sběr nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu a elektroodpadu.

Co když nezaplatím poplatek?

Po nezaplacení poplatku v řádném termínu bude Obec Slepotice rozesílat upomínky k zaplacení poplatku. Pokud nedojde k zaplacení ani po výzvě, tak obec Slepotice předá pohledávku firmě na vymáhání pohledávek.

 

Praktické info

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky
​​Prohlédněte si místní části obce Slepotice